Abretsenuş / Xendatsenuş

Yaşatmak

Örnek Cümle:

Marte genoçe xendatsutsoç: Adam karısını yaşatmadı. (Türkçede, kelimenin karşılık anlamı, adamın karısını gezmeye eğlenmeye götürmedi anlamı taşısa da bu cümle Hemşin’ce de, Adam karısına gün yüzü ya da iyi gün göstermedi anlamı taşır.

Kaynak: Yusuf Vayic

Abrus/Xenduş

Yaşamak, hayati idame etmek, Xenduş: Varlık içinde yaşamak.

Örnek Cümle:

Abruş çelluş, Xenduş Çelluş: Yaşayamamak, Hayati idame ettirememek, Zor bir yaşam ile mücadele içinde olmak.

“Çelluş”, ya da   “Çi” : Olumsuzluk eki olmaları ile beraber hayat içinde çelluş’ten ziyade Çi olumsuzluk eki olarak daha fazla kullanılır. Abril çi (Xendal çi) : Yaşamıyor. Gibi.

Abruş ve Xenduş kelime için de kullanım örekleri;

Marte betke or me desav u abretsav oç:  Adam iyi bir gün görüpte yaşayamadı.

Xendas u dzidzağis oç: Yaşayipta gülmeyesin (Genel de Beddua olarak kullanılır )

Menenak abrevil çi: Yalnız yaşanmıyor.

Kaynak: Yusuf Vayic