Âdots / Ânots

Bunların

Örnek Cümle:

Âdots hokin elav: Bunların canı çıktı. (O an karşısında bulunanlara atfen söylenen cümledir.)

Ânots hokin elav: Onların canı çıktı. (O anda orada olmayanlar, ama eziyet çektiklerini bildiği kişilere atfen söylenen cümledir.)

Kaynak: Yusuf Vayic