Ağdoduş

Kirlenmek

 

Ornek Cümle:

Kezi ağdodigum: Seni kirlerim (Kir-letirim eki olmaksızın Hemşince’de söylenebiliyor, Kirletirim kelimesi karşiliği de “Ağdodetsenigum’ dur.

İndzi ağdodigum: Kendi kendime kirlenirim.

Kaynak: Yusuf Vayic