Agesuk

Değirmende tuz öğutüldükten sonra değirmen taşının dengesi ayarı, sentesi bozulmasın diye bir kilo gram kadar mısır öğütülürmüş, bu eyleme agesuk denir. (D. Ali Vayiç)