Ağun tenuş

Düzene koymak / Düzenlemek

İnce ya da kalın un (isteğe göre) öğütmesi için değirmen ayarını düzenlemek

Örnek Cümle:

Çağarske ağun teyi = Değirmeni düzene koydum.

Kaynak: Yusuf Vayic