Ağun tsav

Hayvanların aşırı yiyecek yediklerinde, patlayacak şekilde şişmeleri olayına  “ağun tsav” denir.

Bu durumu önlemek için hayvanların kulaklarını hafif keserek kanatılır, bu inanişin tibbi yönünün olup olmadığını bilmem ama kulak kanatmanın hayvanlarda ölümü önlediğine inanilir.  (ağun, kan- tsav, ağrı- türkçe de kelime karşılığı anlamları bu dur ancak ikisi bir arada yukarıda açıkladığım anlama gelir.) (Yusuf Vayic)