Alurdzun

Unluk

Türkçe’de odunluk vs. dediğimiz gibi, Türkçe’de unluk kullanılmazsa da Hemşince’de Türkçe unlugun karşılığı “alurdzun” diyoruz. (Yusuf Vayic) Simdi asimile gibi görünse de alurdzun kelimesi eskiden lüzumlu kullanılır bir kelime idi. Bir çeşit un konulan arı kara kovanı gibi ve benzeri kap.(Yusuf Vayic)

Örnek Cümle:

Alurdzunan ergu şe(r)ep alur pe şoğva pelit enik: un’luktan iki kepçe un getir yoğur yufka yapalım.