An / İna

O

Örnek Cümle:

An vover? = O kim idi?=  Görmediği ama evden gittiğini bildiği, kişi kimdir?

İna vov er? = O kimdi? = Gördüğü ama tanımadığı, kişi kimdir?

İna vov a? =  O kimdir? = Şu anda, şimdi gördüğüm, kişi kimdir?

Kaynak: Yusuf Vayic