Ândi

Ondan, Oradan, Bulunulan yer

Örnek Cümle:

Ândi hedev inç ağav: Ondan sonra ne oldu.

Ândi kenats: Oradan (Bulunduğu yer) gitti.

Kaynak: Yusuf Vayic