Anenske / Anidzuş

Beddua, Beddua etmek 

Örnek Cümle:

Aspadzkezi xendastna oç = Allah seni yaşatmasın.

Im anenskes cedit negepçi: Benim bedduam boynuna yapişsin.

Kaynak: Yusuf Vayic