Âner / Âder / İner

Onlar

Örnek Cümle:

Aner voveni? = Onlar kim idi? (Kimlerdi) (Görmediği ama evden gittiklerini bildiği kişiler kimlerdi)

İner voveni? = Onlar kim idi. (Gördüğü ancak tanımadığı evden giden kişiler kimlerdi.)

Âder al kenatsinoç = Onlar da gitmedi. (Komşu evde bulunmalarından dolayı komşuyu rahatsız ettikleri düşünülerekten gıyabında söylenen cümledir.)

Kaynak: Yusuf Vayic