Arge tap

Dişsiz, dişleri dökülmüş.

Örnek Cümle:

Marte halivortsadza argetap ağadza: Adam yaşlanmış dişsiz kalmış.

Cümle : Yusuf Vayiç