Asağ

Iğne

Örnek Cümle:

Asaxe pe gar enoğum = İğneyi getır dikiş yapacağim.

Asax taldevuş gertam = İğne (aşı) yaptırmaya gidiyorum.

Asax a = İğnedir.                    Asax ça = İğne değil                                                                               Asax in = İğnedirler.           Asax çin = İğne değilller                                                          Asax eni  = İğne idiler.         Asax çeni = İğne değillerdi.

Kaynak: Yusuf Vayic