Astağk

Yildız

Örnek Cümle:

Erginkin şad astağk go = Gökte çok yıldız var

Cekimler:

Astağk im = yıldızım.           Astağk çim = yıldız değilim

Astağk es = yıldızsin.           Astağk çes =yıldız değilsin

Astağk a = yıldızdır.               Astağk ça = yıldız değil

Astağk ik = yıldızız.               Astağk çik = yıldız değiliz

Astağk ek = yıldızsınız.       Astağk çek = yıldız değilsiniz

Astağk in = yıldızdırlar.        Astağk çin = yıldız değiller