Âuş

Yanmak

Örnek Cümle:

Âs aşxeyis şad ăetsa: Bu dünyada çok yandım. (Yanmaktan yakmak kelimesine geçerken Hemşince’de yanmak koluş olarak, nedenini bilemediğim şekilde A ile başlayan kelime K ile başlamış oluyor,

Kaynak: Yusuf Vayic