Avel

Süpürge

Örnek Cümle:

Avele aptar dunes avila: Süpürgeyi eline al evi süpür.

Kaynak: Yusuf Vayic