Baderuş

Patlamak / Yırtmak

Örnek Cümle:

Hats udelov baderetsa =  Yemek yiye yiye patladım

Tobe baderetsi = Topu patlattım  (yırttim)

Baderadz = Yırtık  / patlak

Şabike baderadza = Gömlek yırtıktır

Dzarvadz baderadzim= Susuzluktan patlamışım

Badere mi: Yırtma

Badera: Yırt

Baderimi = Patlama

Badera = Patla

Kaynak: Yusuf Vayic