Badetsnuş

Devirmek

Örnek Cümle:

Pad giyele eşağe badetsutsi: odun taşırken eşeği devirdim.

Kaynak: Yusuf Vayic