Bağdoretsenuş

Bulandırmak

Örnek Cümle:

Kede bağdoretsenelmik: Dereyi bulandırmayın

Kaynak: Yusuf Vayic