Bargetsenuş

Yatırmak

Örnek Cümle:

Harsine asa dağin bargetsenatoğ: Geline söyle çocuğu yatırsın.

Kaynak: Yusuf Vayic