Bâsmalum

Herhalde, bari

Băsmalum’un, Türkçe tam karşılığı herhalde, bari olmasa da ona benzer gibi bir çeşit anlamlar içerir. Yani burada, hazır siz gitmişken çocukları da sizinle yollayayım, demeyi tarif eder, ayrıca geçmişte yaşanmış bir hikâyede, hikâyeyi anlatan kişi, kendisi hikâyeyi yaşayan o kişinin o anki durumu hakkında yorum yapmak gibi farklı amaçlı kullanılan bir kelimedir. (Yusuf Vayic)

Örnek Cümle:

Bâsmalum dağotse tsezi hede xergim = …(bari) çocukları sizin peşınıze yollayayım.

Basmalum martun vahğe mitke eyev memal memal armetsut ağav = Herhalde adamın korkusu aklına geldi tekrar tekrar bayıldı.

Kaynak: Yusuf Vayic