Bedağ

Tutam

Örnek Cümle:

Varantenuşis bedağme ağ al bidi: Yemeğe bir tutam tuz daha lazım.

Kaynak: Yusuf Vayic