Bededetsenuş

Gezdirmek

Örnek Cümle:

Halivor dağis dar bededetsu: Ihtiyar çocuğu götür gezdir.

Bededetsu: Gezdir

Bededetsenel mi: Gezdirme

Kaynak: Yusuf Vayic