Bedğuş

Bitmek, tohumun toprakta can bulması, oluşması ya da oluşmaması

Örnek Cümle:

Lazdin torxe bedğetsavoç = Mısır ekini bitmedi.

Kaynak: Yusuf Vayic