Betsğut

Kızılağaçlık

Çepeçevre bir bölgede kızıl ağaç bulunan yere betsğut denir.

Örnek Cümle:

Tsemrantsu pade betsğutan enoğuk: Kışlık odunu kızılağaçlıktan yapacağız.

Kaynak: Yusuf Vayic