Adored / Adoriye

Geçenlerde, geçtiğimiz günlerde,

Örnek Cümle:

Ado(r)ed aradz poxe yed devakta = Geçenlerde aldığımız borcu geri verdik mi?

Kaynak: Yusuf Vayic