Âğintsenuş

Döllendirmek

Örnek Cümle:

Gove açar mankuka ăğintsenuş bidi: Inek öküz arıyor döllendirmek lazım.

Kaynak: Yusuf Vayic