Amnuş

Kaplamak (kabın içine koymak)

Örnek Cümle:

Tsemrantsu dase kilo banir amnetsi: Kışlık on kilo peynir kapladım.