Agis

Maşa

Sobalarda közü öne çekmek için kullanılan, ucu  u gibi burkulmuş demirden alet.

Örnek Cümle:

Agişove koroğe kaşa = Maşa ile közü çek

Kaynak: Yusuf Vayic