Akler cut

Horozcuk, yeni yetme horoz veya horoz pilici 

Örnek Cümle:

Akler cute ter gançuşi gebav oç = Horozcuk daha ötmeye başlamadı.

Cümle : Yusuf Vayic