Akuşka

Çerçeve (Yusuf Vayic bunun Lazca’dan Hemsince’ye geçtiğini dusunuyor. Lazlar da “akuşka” yı çerçeve anlamında kullanıyorlar.

Örnek Cümle:

Maşmeki akuşkaniyet danes hede şarvetsav = Kestane çerçeveler evle uyum sağladı