Antsoduş

Yağmurun duraklaması ontsduş olarak da telaffuz edilir.

Örnek Cümle:

Çağes antsodets = Yamur durakladı (geçici olarak yağmurun yağmaması ya da yağmur yağmamak üzere yağmurun kesmesi)

Kaynak: Yusuf Vayic