Aontula

Kütük  sobaya tek atımlık sığabilen kütük.

Örnek Cümle:

Antulagniye çarta = Kütükleri doğra.