Aparcuğ

Taze soğan

Örnek Cümle:

Aparcuğe banirove şad anuş gelli: Taze soğan peynir ile çok leziz oluyor.

Kaynak: Yusuf Vayic