Badetsenuş

Devirmek

Örnek Cümle:

Gunçule badetsutsi: Ot yığınını devirdim

Kaynak: Yusuf Vayic