Baduş

Devrilmek / çeper yapmak / kapatmak

Örnek Cümle:

Erzevin polore baduş bidi = Bahçenın çevresini çeper yapmak lazım

Arabayin baduşe imatsin hana aşxares kagetsin = Arabanın devrıldığını duyunca dünyayı yıktılar

Bade badetser ta: çeperi kapattın mı?

Campedikes badvetsav: Yolarıma çeper yapıldı. (Gidecek yolum kalmadı, yolum kapandı anlamlarına vurgu yapar.)

Kaynak: Yusuf Vayic