Bağberuş

Mesafe koymak, darılma küsme başlangıcı.

Örnek Cümle:

İndzi anidzets hedev andi bağberetsa: Bana beddua ettikten sonra ondan soğudum.

Kaynak: Yusuf Vayic