Bağuş

Soğumak

Örnek Cümle:

Terane tsunin bes bağes = Dışarda ki kar gibi soğuksun,

Yes inu hede bağim = Ben onun ile soğuğum (mesafeliyim, küsüm)

Bağ = Soğuk

Bağa: Soğuktur

Bağimi = Soğuma

Kaynak: Yusuf Vayic